agri + tuinbouw

Onze opdrachtgevers zijn bedrijven die zich bezig houden met het voedseltechnologie, tuinbouw en verwerkingsmaterialen: 

 

 

BTN International

 

BTN

 

BTN staat voor ‘Back To Nature’, wat voortkomt uit de overtuiging dat duurzame oplossingen voor hedendaagse en toekomstige milieuproblemen ontwikkeld kunnen worden door te kijken naar oplossingen die de natuur zelf biedt.  
BTN International ontwikkelt en levert verschillende producten en  oplossingen aan voor afvalwaterzuiveringen, slib-en mestverwerking en biomassa vergisting voor landbouw-, water-, energie- en milieubedrijven. Zij hebben een patent op hun TRXY® producten die bestaan uit TRXY® opslagtanks, TRXY® procesmodules en TRXY® systemen. Deze producten zorgen elk voor een unieke, natuurlijke verwerking van mest, biomassa en industrieel-en huishoudelijk afvalwater. De gekozen oplossingen zijn altijd gebaseerd op principes die passen binnen een duurzame samenleving.

 

 


 

 

Kamphuis Konstruktie

 

kamphuis

 

Kamphuis Konstruktie is een flexibel en innovatief constructiebedrijf dat met name merkstallen fabriceert. Kamphuis’ ervaring met melkstallen gaat meer dan 50 jaar terug naar de tijd van de melkwagens en de melkbussen, maar in de loop van de jaren zijn er diverse nieuwe methodes ontwikkeld en toegepast. Kamphuis levert geen complete melk installaties maar draait zijn hand zeker niet om voor diverse staalconstructies, trappen en dergelijke. Daarbij wordt  gelet op efficiency, hygiëne, werk comfort in de melkstal en uiteraard het welzijn van de koe.