financiering

Juist voor starters en snelgroeiende ondernemingen is een goede financiële ondersteuning van wezenlijk belang. Vertragingen hieromtrent kunnen de ontwikkeling en voortgang van een product of dienst aanzienlijk belemmeren. Ook in situaties van financiële problemen (onvoldoende vermogen of liquiditeit, dreigende kredietopzegging, inschakeling bijzonder beheer bij de bank) kan addvisor u terzijde staan. Juist in deze situaties is het zaak snel, efficiënt, en ter zake kundig te opereren.

 

Hiertoe heeft addvisor uitstekende contacten met financiële partijen zodat snel en efficiënt geacteerd kan worden. Wel blijven we onafhankelijk: uw belang staat immers voorop. Met onze ervaring bespaart addvisor u tijd, energie en geld.

 

Of het nu komt door (explosieve) groei van omzet, (noodzakelijke) investeringen (in innovatieve projecten), (onverwachte) vervanging van bedrijfsmiddelen of door andere onvoorziene omstandigheden; iedere ondernemer heeft wel eens behoefte aan externe financiering. 

 

Het aanvragen van financiering is voor de meeste ondernemers geen dagelijks werk. De mogelijkheden voor financiering lopen net als de daaraan verbonden kosten zeer uiteen. Daarbij hanteren de financiers ieder hun eigen voorwaarden en fiateringsregels.

 

Omdat addvisor als geen ander weet hoe de diverse financiële partijen uw kredietaanvraag beoordelen, kunnen wij de benodigde informatie op de juiste wijze en in korte tijd verstrekken.