crowdfunding

Het beste aspect van crowdfunding volgens addvisor, is de initiële toetsing van de economische haalbaarheid voor een succesvolle marktintroductie van een product of dienst.

Inmiddels zijn er verschillende vormen van crowdfunding in het leven geroepen voor specifieke doelgroepen en opgezet door verschillende belanghebbenden. Niet ieder crowdfund is echter zomaar een geschikt platform voor het verkrijgen van de benodigde financiering voor uw product of project. Een succesvol crowdfundingtraject is immers afhankelijk van verschillende factoren; onder andere van een scherpe selectie van de juiste doelgroep en de bijbehorende (meest) doeltreffende kanalen.

 

In dit web van -voor u wellicht nieuwe- mogelijkheden kan addvisor u helpen met het aanscherpen van deze factoren door ze haarfijn inzichtelijk te maken, teneinde het door u gestelde doel snel en effectief te behalen.