innovatiekrediet

Het doel van een innovatiekrediet (INNOKREDIET) is het bijdragen aan duurzame economische groei van de Nederlandse economie door het versterken van de innovatiekracht.

 

Ontwerpers kunnen een krediet krijgen voor risicovolle technische en innovatieve ontwikkelingsprojecten, waarin voor Nederland nieuwe producten, processen of diensten worden ontwikkeld die een zeer goed marktperspectief hebben.

 

Het innovatiekrediet bedraagt voor ontwikkelingsprojecten 35% van de subsidiabele kosten.

Voor een duurzaam technisch ontwikkelingsproject bedraagt het krediet echter 25% van de subsidiabele kosten.