investeerders

Voor startende ondernemers is financiering van groot belang. Veel jonge innovatieve ontwerpers hebben moeite met het op de markt brengen van hun nieuwe innovatieve producten, omdat ze financiële steun te kort komen. Het aantrekken van investeerders vergroot de overlevingskansen van het bedrijf. In het merendeel van de gevallen legt de investeerder niet alleen geld in, maar voorziet hij met name ook in kennis en toegang tot een relevant netwerk.

 

Jonge, startende ondernemers kunnen steun zoeken bij informal investors (ook wel Business Angels genoemd) of venture capitalists. Aangezien aan het investeren in jonge innovatieve bedrijven grote risico’s verbonden zijn, is het vinden van een investeerder veelal een tijdrovende bezigheid. Echter, wanneer u als startende ondernemer weet welke criteria investeerders stellen, kunt u hiermee uw voordeel doen.

 

Particuliere investeerders zijn voornamelijk op zoek naar jonge, startende bedrijven met een onderscheidend product, bij voorkeur in een groeiende markt.

 

 

In de loop der jaren heeft addvisor een dusdanig netwerk opgebouwd dat het in staat is voor haar opdrachtgevers, waarbij reguliere financiering niet of slechts gedeeltelijk tot de mogelijkheden behoort, informals en venture capitalists aan te trekken voor (co-)financiering (doorgaans risicodragend).

 

Voor de gewenste financiering zal een afweging gemaakt worden om één partij te benaderen voor een eenmalige kapitaalinjectie of om één of meerdere partijen stapsgewijs financiering te laten verstrekken om in de financieringsbehoefte voor de lange termijn te voorzien. addvisor bemiddelt hierbij namens de opdrachtgever met de financier(s), om zo een optimaal gewenst resultaat voor de opdrachtgever te behalen.