regeling durfkapitaal

Voorheen stond de regeling durfkapitaal ook wel bekend als de Tante Agaath-regeling. De overheid heeft de Regeling durfkapitaal geïntroduceerd als fiscale stimuleringsregeling voor startende ondernemers. De regeling maakt het voor particulieren fiscaal aantrekkelijk om geld te lenen aan startende ondernemers.

 

Doordat de geldverstrekker bepaalde fiscale voordelen heeft, profiteert u van een zeer aantrekkelijke rente.

 

 

De voordelen voor de geldgever bestaan uit een aantal fiscale voordelen:

  • een vrijstelling voor de vermogensrendementsheffing. Het bedrag dat de geldgever heeft geleend, is gedurende de eerste acht jaar vrijgesteld voor de vermogensrendementsheffing van box 3 tot maximaal € 55.467,-.
  • een heffingskorting van de inkomstenbelasting. Deze heffingskorting is 0,7% van de gemiddelde beleggingen in durfkapitaal die in box 3 zijn vrijgesteld.
  • mocht het voor de startende onderneming niet mogelijk zijn om de lening binnen acht jaar terug te betalen, dan kan deze lening door de geldgever binnen de looptijd van de lening worden kwijtgescholden. Hiervoor dient de Belastingdienst een beschikking af te geven dat de startende onderneming het kwijt te schelden bedrag niet meer kan terugbetalen. Het verlies dat de geldgever daardoor lijdt is voor hem als een persoonsgebonden aftrekpost aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.