productiebegeleiding

Het afleveren van een hoogwaardig product of bijzondere dienst waarbij aan alle geldende wettelijke eisen en richtlijnen wordt voldaan is een noodzaak voor u als creatief ondernemer. Een noodzaak die op verschillende manieren kan worden bereikt, maar bovenal veel tijd en aandacht vergt. 

Vanuit onze overtuiging dat een product alleen dan tot volle recht kan komen, wanneer een traject van A tot Z zorgvuldig en goed wordt doorlopen, kan addvisor u hierbij begeleiden vanuit onze ruime ervaring. 

 

Ook voor addvisor staat een kwalitatief hoogwaardig product of dienst voorop, want alleen dan maakt u het verschil als ontwerper. 

Voor het optimaal en efficiënt aansturen en ondersteunen van productie-activiteiten en het optimaliseren van productieprocessen om deze kwaliteit te waarborgen, is een combinatie van kennis, praktijkvaardigheden en persoonlijke eigenschappen nodig. Deze combinatie is binnen addvisor gebundeld en kan op maat worden aangeboden.

 

 

 

 

 

 
 

Dit scheelt u de tijd en zorg, die u graag steekt in nieuwe artistieke en innovatieve uitdagingen.

 

U kunt denken aan de volgende voorbeelden van productie-management:

  • proces verbeteringen 
  • uitbesteden van producties
  • managersrol vervullen 
  • projectmanagement
 

Steeds vooraf wordt met u besproken wat uw wensen zijn en welk resultaat wij voor u kunnen behalen binnen afgesproken budgetten. Dit is ons inziens de essentie van goed projectmanagement. Voor addvisor staat steeds een pragmatische en efficiënte werkwijze centraal en wij zijn ervan overtuigd dat dit voor u een bijzonder resultaat zal opleveren.