innovatie-prestatie-contracten

De regeling Innovatieprestatiecontracten (IPC) is opgezet om ondersteuning te verlenen aan creatieve, innovatie ondernemers die in samenwerkingsverband werken aan een meerjarig innovatietraject. Deze innovatiesubsidie, waarbij samenwerking evenals kennisoverdracht een hoofdrol speelt, helpt bedrijven in dezelfde regio, keten of branche hun innovatieproject te financieren.

 

 

Een IPC-innovatietraject wordt gevormd door 10 tot 20 creatieve en innovatieve ondernemers die in een tijdsperiode van maximaal 2 jaar collectieve- en individuele innovaties uitvoeren. Het samenwerkingsverband van ondernemers wordt begeleid door een belangenorganisatie die de subsidieaanvraag namens hen indient. Bij een IPC-traject kan addvisor u begeleiden met uw projectomschrijving om vervolgens tot een succesvolle aanvraag te komen.