rda

De nieuwe Research & Development Aftrek (RDA), een fiscale stimuleringsregeling van de Nederlandse overheid, is op 1 januari 2012 van start gegaan. De regeling stimuleert innovatie en Speur- & Ontwikkelingswerk (S&O) voor de Nederlandse creatieve industrie.

 

De RDA is er voor creatieve innovatieve ondernemers in het MKB die Speur- & Ontwikkelingswerk verrichten. De RDA is bedoeld om uw financiële lasten voor S&O (onderzoekskosten en –uitgaven) te verlagen. De RDA biedt hiervoor fiscaal voordeel, namelijk een aftrekpost voor uw aangifte vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting.

In 2012 is er een budget van 250 miljoen euro dat zal oplopen naar 500 miljoen euro in 2014 en volgend. De verrekening van het daadwerkelijke voordeel vindt plaats via uw aangifte bij de Belastingdienst.

 

Uitsluitend ondernemingen die gebruik maken van de WBSO-regeling komen voor de RDA in aanmerking.

Wanneer uw onderneming vennootschapsbelastingplichtig is of u als zelfstandige ondernemer inkomstenbelastingplichtig bent en verricht uw onderneming Speur- & Ontwikkelingswerk, dan kunt u in aanmerking komen voor zowel de WBSO als de RDA.

Een S&O-verklaring is echter een vereiste om voor de RDA in aanmerking te komen. Daarbij is het van belang dat u niet op zoek gaat naar bestaande kennis voor het oplossen van problemen, maar juist bezig bent met innovatieve projecten die (technische) uitdagingen met zich meebrengen.

 

Kosten of uitgaven die voor een RDA-beschikking in aanmerking komen, zijn de kosten die betrekking hebben op het speur- en ontwikkelingswerk waarvoor een S&O-verklaring is afgegeven. Ook dienen deze kosten direct toerekenbaar en uitsluitend dienstbaar te zijn aan het speur- en ontwikkelingswerk voor het te ontwikkelen product, productieproces of de programmatuur.

Enkele voorbeelden van kosten die in aanmerking komen zijn:

  • aanschaf van licenties voor specifieke softwarepakketten of ICT-tools 
  • aanschaf van materialen en onderdelen voor het zelf vervaardigen van prototypes 
  • kosten voor het laten vervaardigen van prototypes zonder productieve of commerciële eindbestemming door derden 
  • kosten voor het doen van metingen aan of het testen van prototypes
  • aanschaf van verbruiksgoederen, materialen en grondstoffen voor het doen van proeven of het maken van proefbatches
  • kosten van huur van apparatuur van derden welke noodzakelijk zijn in het kader van het eigen S&O-project