wbso

De Wet ter Bevordering van Speur- en Ontwikkelingswerkzaamheden -kortweg WBSO genoemd- is een fiscale stimuleringsregeling waarmee u uw loonkosten eenvoudig kunt verlagen. 

Het is een regeling waarmee de Nederlandse overheid een deel van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk compenseert. Onder speur- en ontwikkelingswerk wordt het volgende verstaan:

  • ontwikkelen of verbeteren van producten, productieprocessen en programmatuur
  • analyse van de technische haalbaarheid van de eigen S&O-werkzaamheden

De regeling ziet toe op een afdrachtvermindering in de vorm van het ontvangen van een vast (kortings)percentage op de loonkosten die gemaakt zullen worden voor S&O-werkzaamheden.

 

Deze regeling is uitsluitend ingesteld voor innovatieve, creatieve producten, programmatuur of productieprocessen om zo de concurrentiepositie van het Nederlands ontwerp ten opzichte van opkomende economieën in de wereld te stimuleren.


 

De WBSO kent een drietal fiscale tegemoetkomingen voor de innovatieve ondernemer, te weten:

  • een tegemoetkoming in de loonkosten die verband houden met S&O-werkzaamheden in de vorm van een vermindering van de af te dragen loonheffing
  • een aftrek die verband houdt met de S&O-werkzaamheden van zelfstandige ondernemers
  • een extra tegemoetkoming voor startende ondernemers of ondernemingen