creative industry + arts

addvisor | creative industry + arts richt zich op de creatieve industrie in de breedste zin van woord. De creatieve sector is één van de door de Nederlandse overheid aangewezen top 9 sectoren, waarmee ons land zich wil onderscheiden ten opzichte van andere, opkomende economieën.

 

Met gebruikmaking van ervaring en inzet van het netwerk, wil addvisor ervoor zorgen dat creatieve bedrijven zich (weer) volledig kunnen richten op het creatief proces. addvisor brengt voor hen de focus (terug) op het artistieke onderzoek door middel van een gestructureerde, efficiente en doelgerichte begeleiding.

 

 

Zo banen we tezamen met de opdrachtgevers de weg naar een marktgerichte productie. Dit alles op basis van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap.