visie

visie

 

Essentieel voor het welslagen van de lancering van elk nieuw product is enerzijds een weldoordacht, goed uitontwikkeld en produceerbaar innovatief idee, met anderzijds een weldoordachte marketingstrategie. Het lijken wellicht voor de hand liggende zaken, maar deze maken wel het verschil tussen mislukking, het voorzien in levensonderhoud, of echt succes.

 

 

 

Voor addvisor | creative industry + arts staat dan ook voorop dat de creatieve ondernemer focus behoudt op het creatief proces. Dit vergt visie, volhardendheid en opofferingsbereidheid. Focus kan alleen bewerkstelligd worden als men inzicht heeft in de eigen lacunes (doorgaans op financieel, productie en marketingtechnisch gebied) en vervolgens bereid is tot het uitbesteden hiervan. Deze tijdrovende randactiviteiten kunnen immers enkel maar afleiden van de kern.

 

Vanuit addvisor | science + technology richten wij ons op technisch innovatieve bedrijven in het Midden- en Kleinbedrijf. Wij houden ons bezig met (werk)kapitaalverschaffing in de meest brede zin van het woord. Wij berekenen de liquiditeitsbehoeften van ondernemingen, optimaliseren de geldstromen en stellen de kredietbehoefte vast. Tevens dragen wij zorg voor het benodigd kapitaal en assisteren wij bij de verwerving van aanvullende financieringen. Bovendien helpen wij bij het vaststellen van het bestaan van lokale, nationale en internationale subsidies, investeringsaftrekmogelijkheden en fiscale stimuleringsregelingen die relevant kunnen zijn voor uw onderneming.

 

Door de kennis en ervaring van alle betrokken professionals uit ons netwerk samen te brengen, versterkt addvisor creative industry + arts | science + technology de innovatieve ondernemer.