referenties

ByBorre | stopmotion door Niels Hoebers 

 

Creativiteit als succesfactor

Volgens 1.500 topondernemers wereldwijd is lef om te vernieuwen en te experimenteren, bepalend voor het commerciële succes van een organisatie. Daarbij is creativiteit de belangrijkste eigenschap. (onderzoek IBM)

 

 

Het verschil maken

Maar liefst 80-90% van alle energie en middelen zit in het operationele proces van organisaties. In de resterende 10-20% maken organisaties hèt verschil, met innovatieve producten en slimme oplossingen. Je verbinden met creatieven of kunstenaars is dan ook niet alleen verrassend en inspirerend, het creëert ook harde economische waarde.

 

 

De creatieve industrie is aangewezen als 1 van de 9 top-sectoren in het top-sectorenbeleid van de Nederlandse overheid

 

"Innovatie in Nederland is meestal technologisch van karakter en incrementeel: een procentje verschil, waardoor een product of proces net even beter wordt. Maar wil je een echte doorbraak bereiken? Dan moet je het probleem op een compleet andere manier aanvliegen. Dat is precies wat de creatieve industrie doet."

(Dhr. Van der Chijs | topteam creatieve industrie)

 

"De creatieve sector is de baken voor vernieuwende duurzame, technisch hoogstaande producten en diensten. Zonder innovatie geen economische groei..."

(Ed van Dartel | addvisor)

 

"innovatie door met nieuw respect te kijken naar een aloud productieproces"

(ByBorre) 

 

"Niet alle goede ecologisch verantwoorde duurzame producten en diensten worden succesvol. Dit heeft vaak meerdere oorzaken. De creatieve industrie zal alsmaar belangrijker worden, maar ook meer concurrentie gaan krijgen uit de nieuwe wereld. Derhalve moeten we er voor zorgdragen dat de creatieven nog creatiever worden. Dit bewerkstellig je alleen door meer professioneel en competatiever te worden."

(Ed van Dartel | addvisor) 

 

 

Iris van Herpen | Biopiracy