Negen Sectoren waarin we actief zijn

Topsectoren

Nederland staat op het gebied van handel en industrie aan de wereldtop. We verdienen veel van ons geld in het buitenland, maar onze toppositie is niet vanzelfsprekend. We zullen moeten blijven concurreren. Alleen dan is duurzame economische groei mogelijk.
Tegelijkertijd vragen maatschappelijke vraagstukken als vergrijzing en klimaatverandering om een andere aanpak. Die opgave vormt de kern voor de topsectorenaanpak waarin ondernemers, onderzoekers en overheden samen aan deze uitdagingen werken (gouden driehoek/triple helix). Er wordt samengewerkt om de beste producten en diensten te realiseren (innovatie), talenten aan te trekken (human capital) en de sectoren internationaal goed te positioneren.
Dat doen we door te investeren in de negen sectoren waarin we wereldwijd toonaangevend zijn: de topsectoren. Instrumenten die we inzetten zijn onder meer: investeringen, fiscale prikkels, garanties en het wegnemen van belemmeringen. Hier komt de expertise van addvisor om de hoek kijken. Het gaat om de volgende sectoren:

Met wie werken wij samen?

Klanten

addvisor begeleidt start-ups, scale-ups en grown-ups

Client Logo
Ed van Dartel Oprichter

Uw partner op weg naar excellent ondernemerschap!

Over Ons

Addvisor is een company accelerator en helpt technisch innovatieve en creatieve bedrijven uit de top 9 sectoren naar excellent ondernemerschap.

Nederland is een kenniseconomie. Opgesplitst in 9 topsectoren. Nederland behoort tot de top 10 van meest innovatieve landen ter wereld. Om deze positie te behouden en verder te verbeteren vereist dit doorlopende innovatie van bedrijven om relevant en succesvol te blijven. Addvisor is zich bewust van de grote rol die MKB-ers hebben in de huidige, succesvolle, kenniseconomie. Addvisor heeft haar dienstverlening hier volledig op ingericht en zich ontwikkeld tot company accelerator. Ervaring  leert ons dat MKB-ers vaak focus verliezen op de kernactiviteiten door allerlei nevenactiviteiten. Hierdoor kan de groei van een onderneming stagneren of erger nog kan er discontinuïteit ontstaan.

Addvisor wil  ondernemers ontzorgen zodat zij zich volledig op hun kernactiviteiten kunnen focussen. Addvisor wil ondernemers laten excelleren en bedrijven door innovatie laten groeien, zodat ook zij hun bijdrage leveren aan de versteviging van de positie van Nederland in de top 10 lijst van meest innovatieve landen ter wereld.

Onze missie is innovatieve, creatieve, ondernemers en ondernemende wetenschappers in hun eigen “field of expertise” te begeleiden op hun weg naar excellent ondernemerschap. Dit doen wij onder andere met financiële middelen en de inzet van professionals. Generalisten (topsectorstrategen) en specialisten op diverse ondernemersdisciplines, zoals sales, hr, finance, legal & tax & ict. Met hun kennis, competenties en vaardigheden kunnen wij u ondersteunen bij deze disciplines van het ondernemerschap en houdt u focus op uw kernactiviteiten. 

Addvisor wil als een betrokken partner samen met u het fundament leggen voor uw onderneming en het laten doorgroeien van “start-up”, naar “scale-up” tot “grown-up”.  

Er is lef voor nodig om te innoveren. Innoveren is exploreren. Verkenning van grenzen zoals ze door anderen, vaak door pioniers of trendzetters zijn bepaald. Grenzen die soms smeken om te worden verlegd. Als we iets inmiddels weten is dat er geen grenzen zijn. Kan niet, bestaat niet. Alles is mogelijk, zolang je jezelf, maar vooral ook anderen niet begrensd of laat beperken. Innoveren is ook evolueren. Onze nieuwsgierigheid is onstilbaar en we blijven ons verwonderen over het allerkleinste, verlangen naar het onbekende, dromen van het onmeetbare en reiken naar het onbereikbare. 

Dit kan alleen maar door te onderzoeken, te ontwikkelen, te experimenteren, te delen, over te dragen, voort te brengen en dat wat is voortgebracht te recyclen, te hergebruiken of een nieuwe bestemming te geven, dan wel nieuwe toepassingen te bedenken. Het menselijk brein lijkt onderdeel van een collectief bewustzijn. Elk idee wordt op tenminste 6 andere plekken in de wereld op hetzelfde moment bedacht. Een geruststellende gedachte dat je niet alleen bent of een vervelende constatering dat je wellicht niet de eerste bent. Mooi toch!

Iedereen heeft zijn eigen motief om te innoveren, te ondernemen. Wat is uw drijfveer, uw passie? Als ondernemer en inspirator ben ik altijd op zoek naar ondernemers met passie. 

Maak kennis met onze experts

Ons team

Ed van Dartel

Oprichter / innovatie strateeg

Sander Reumer

Operationeel Directeur / financieel adviseur

Matz Toussaint

creatief strateeg

Bart Mathijssen

Strategisch Adviseur

Marloes Israels

communicatie medewerker

Tiemen Carleer

Commercieel medewerker

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op via de mail. Of bel ons op 085-8772089!