Wat doen we?

Veel bedrijven ontberen goed financieel inzicht en benutten de aanwezige en beschikbare financiële bronnen niet volledig of niet naar behoren. Hierdoor ontstaan vroeg of laat financiële problemen of lukt het niet om de commerciële doelstellingen te behalen. addvisor wil haar kennis, ervaring en netwerk gebruiken om bij al haar klanten primair zorg te dragen voor een gezonde financiële huishouding, dito personeelsbezetting en een sales- en resultaat gedreven onderneming. Dit zodat zij zich onbezorgd kunnen focussen op hun expertise. addvisor doet dit door haar cliënten op de kerndisciplines van het ondernemerschap te ontlasten. Hierdoor kunnen bedrijven zich focussen op hun kernactiviteiten: het creëren van technisch innovatieve en/of creatieve producten of diensten.  

Ambitie

Als oprichter van addvisor b.v., ben ik (Ed van Dartel) in 2004 begonnen als adviseur bij de adviesdesk bij de Radboud Universiteit om startups te begeleiden bij het opzetten van hun bedrijf. De vele, vaak zeer uiteenlopende trajecten hebben mij het inzicht gegeven dat er gedurende dit groeiproces van startup naar scale-up tot grown-up diverse ondersteunende disciplines, – niet behorende tot de kernactiviteit(en) van het bedrijf-, noodzakelijk zijn voor het uitgroeien tot een succesvolle onderneming. Deze disciplines zijn doorgaans niet, of slechts gedeeltelijk aanwezig bij de ondernemer(s) en moeten vaak intern ontwikkeld worden, of extern uitbesteed worden. Doorgaans is het wenselijk om budget te creëren om iemand in te huren of in dienst te kunnen nemen. Voor de meeste van deze bedrijven zijn echte professionals onbetaalbaar. 

Maar hoeveel sneller zouden startups en scale-ups groeien als ze zich deze professionals wel al in een vroegtijdig stadium aan hun zijde zouden treffen?

De adviesdesk van weleer is aan het uitgroeien tot een consultancygroep van professionals en zogenaamde sectorspecialisten. Onze addvisors zijn innovatiestrategen, die individuele coachingstrajecten en sessies begeleiden met ondernemers binnen startups en scale-ups om ze door te laten groeien naar succesvolle grown-ups.

Het is mijn persoonlijke ambitie en drijfveer om dit met echte professionals te doen op een aantal disciplines en één specialist voor ieder van de 9 topsectoren, die in deze sector een autoriteit zijn. Als generalist zijn zij in staat ondernemers op diverse terreinen van advies te voorzien. En daar waar nodig met de addvisor professionals ook gebruikmakend van de kennis en kunde van de andere professionals in het addvisor group team.

De addvisor sectorspecialisten en addvisor professionals zijn binnen de addvisor group zelf ook ondernemer(s) en weten als geen ander hoe het is om van scratch af aan een succesvolle onderneming op te bouwen. De addvisors staan u graag bij op uw weg naar excellent ondernemerschap. Onze addvisors zijn gedreven en gepassioneerde consultants, die hun voldoening halen uit het succesvol begeleiden van technisch innovatieve en creatieve ondernemers, op hun pad van startup naar grown-up.

Tijdspad

Ik heb mezelf ten doel gesteld de komende jaren addvisor group te laten groeien op grond van hiervoor beschreven ambitie en volgens het tijdspad zoals uitgelegd in de figuur hieronder. Alles binnen de groep staat in het teken van ondernemerschap, participatie en de vrijheid om je binnen de groep te ontwikkelen en te participeren in andere entiteiten, ofwel zogenoemde clientparticipaties. Of je nu van buiten de organisatie komt of begint als stagiair, iedereen kan zijn pad naar ondernemerschap hier volgen in haar of zijn eigen tempo. Wij hebben alle tijd!

Tijdspad addvisor group

addvisor traject

De addvisors zijn of als zelfstandig professional aangehaakt bij addvisor group, of volledig binnen de groep opgeleid van stagiair, naar werknemer, via werkondernemerschap tot participerende addvisor.

Dus ben je een ambitieuze zelfstandig opererende professional, een werknemer in loondienst of een stagiair met potentie en ondernemerscompetenties, en wil je ondernemer worden? Kun je zelfstandig samenwerken met andere professionals in een dynamische organisatie waar ruimte is voor jouw persoonlijke ontwikkeling? Spreekt dit tot je verbeelding, dan nodigen we je uit je CV met een motivatiebrief op te sturen, met daarin opgenomen waarom jij een addvisor wil worden binnen de addvisor group.

Addvisor ontwikkelingstraject

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op via de mail. Of bel ons op 085-8772089!