Finance

Als ondernemer ben je altijd bezig met het maken van beslissingen en afwegen van risico’s. Soms komt men hierbij cruciale beslissingen tegen die de toekomst van uw onderneming sterk kunnen beïnvloeden. Op zulke momenten is het goed de keuzemogelijkheden te weten en is er het meeste baat bij een duidelijk, open en eerlijk advies en een heldere visie. addvisor ondersteunt op deze momenten.

addvisor is een professionele organisatie, onafhankelijk en betrokken. Wij zijn specialist op het gebied van organisatieadvies: consulting & coaching en richten ons uitsluitend op technisch innovatieve en of creatieve bedrijven in de 10 topsectoren. 

Onze addvisors® begeleiden MKB-ers en beursgenoteerde ondernemingen bij zeer uiteenlopende zaken, zoals: interim management en Recovery management.

Corporate Finance

Strategische vraagstukken en veranderende marktomstandigheden kunnen directe gevolgen hebben voor de vormgeving van een business model. Denk hierbij aan veranderingen binnen de kernactiviteiten, de vermogensstructuur of het aandeelhouderschap in de onderneming. Op zo’n moment is gespecialiseerde expertise wenselijk voor een gedegen analyse en begeleiding bij mogelijke oplossingen.

De acties die hieruit voortvloeien kunnen uiteen lopen:

– Het aantrekken van additioneel risicodragend/mijdend vermogen.
– Het uitkopen van een minderheidsaandeelhouder.
– De verkoop van de onderneming, of een onderdeel of activiteit daarvan.
– Een fusie, samenwerking of joint venture met (internationale) partners.
– De overname van een onderneming of bedrijfsonderdeel.
– De verkoop of overdracht van aandelen van de onderneming binnen de familie. 

 

Een belangrijk onderdeel van het proces is het arrangeren van financiering. Acquisitie financieringen kennen voor de betreffende banken meestal een verhoogd risicoprofiel. Dit komt omdat een belangrijk deel van het financieringspakket moet worden ingericht op basis van toekomstige resultaten, en slechts beperkt op basis van zekerheden. Daarom arrangeren onze specialisten in de dynamiek van een overnameproces een financiering op basis van de juiste, op de transactie toegespitste, condities.

Treasury, Cash & Credit Management

Elk bedrijf heeft te maken met geldstromen in zijn dagelijkse bedrijfsvoering. Het management van deze stromen, de bijbehorende (bank-)kosten en condities en de optimalisering van het werkkapitaalbeheer staan daarmee hoog op de agenda. Ook leven bij veel bedrijven vragen over de optimale financieringsstructuur, de inzet van eigen en vreemd vermogen en de beheersing van de risico’s, die daarmee gepaard gaan. Ook de fiscale structuur van intercompany-financieringen en de valutaire aspecten van het internationale handelsverkeer komen hierbij aan de orde.

addvisor ondersteunt oplossingen te vinden voor deze zaken en reikt de instrumenten aan om de treasury & cash management functie op hoog niveau uit te voeren. We adviseren u bij:

–      Het opzetten van een efficiënt en effectief werkkapitaalbeheer.
–      Het optimaliseren van financieringsstructuren.
–      Het inzicht krijgen en beheersen van financiële risico’s.

Tevens zijn wij sparringpartner voor bedrijven, als het gaat om financieel beleid, -procedures, -organisatie en de controlefunctie hiervan.

Financieel interim management ( CFO-online® )

Sterk financieel management is onontbeerlijk. Goede, adequate stuurinformatie, in- en externe verslaglegging, cash- en risicomanagement zijn zaken die noodzakelijk zijn in iedere organisatie. Ondersteuning door onze financieel interim managers kan noodzakelijk zijn wanneer:

–     er onvoldoende financiële managementinformatie beschikbaar is;
–     de financieel manager plotseling wegvalt.

addvisor biedt diverse oplossingen op het gebied van financieel management: van strategie tot uitvoering, van ontwikkeling naar invoering van systemen of processen en van opzet naar borging. Verschillende oplossingen met een zelfde doel: het aantoonbaar verbeteren van de financiële beheersing en sturing van uw organisatie. 

Onze dienstverlening ligt op het gebied van onder andere: business control, performance management, cost management, financial decision support & selection/implementation of financial systems.

Financiële instrumenten werken optimaal bij een samenwerking tussen financiële en operationele managers. addvisor kan hierbij als geen ander helpen. Onze financieel interim managers zijn in staat snel en adequaat een management informatiesysteem op te zetten, waardoor heldere stuurinformatie structureel beschikbaar komt.

De kracht van addvisor zit ‘m in de combinatie van toekomstgericht (herstructurerings) advies vanuit onze consultancypraktijk en de implementatiekracht door ervaren en streng geselecteerd interim management.

Crisis-Recoverymanagement

Elke onderneming komt vroeg of laat wel eens in de problemen. Problemen die, niet altijd voorzien, het einde van de onderneming kunnen betekenen. Snelheid van handelen is vereist om schade te voorkomen of te beperken en het bedrijf snel weer op het goede spoor te zetten. Goed verzorgde communicatie met alle direct betrokkenen (zoals banken en andere schuldeisers) is van groot belang. Zij moeten vertrouwen krijgen om mee te willen werken aan een oplossingsroute die zicht biedt op een succesvolle “turnaround”. 

Steeds in goed overleg met de directie en het management dragen wij zorg voor de optimale communicatie en een daadkrachtige uitvoering van noodzakelijke en/-of wenselijk geachte acties.

Addvisor kan helpen wanneer:

–      een onderneming liquiditeits- en of continuïteitsproblemen heeft of dreigt te gaan ondervinden.
–      financiers, kredietverzekeraars, fiscus of andere schuldeisers van mening zijn dat (potentiële) verplichtingen niet nagekomen kunnen worden.
–      De zogenoemde ‘bijzonder of intensief beheerafdeling’ van een financier in beeld komt.
–      Er een reorganisatie in het bedrijf moet plaatsvinden of onderdelen moeten worden afgestoten of verzelfstandigd.
–      Er conflicten op directie- en/of aandeelhoudersniveau spelen.
–      Er opvolgingsproblematiek speelt.
–      Managementinformatie ontbreekt of onvoldoende is.

Onze aanpak kenmerkt zich door daadkracht in combinatie met visie en een gedegen analyse. Het doel is herstel op korte termijn en een stabiele groei voor de toekomst. Op basis van een plan van aanpak worden verbeteringen voortvarend doorgevoerd.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op via de mail. Of bel ons op 085-8772089!