Wat doen wij?

Subsidies

Fiscale stimuleringsregelingen

WBSO RDA

De WBSO, volledig uitgeschreven de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk, is een fiscale regeling die ervoor moet zorgen dat innovatieve bedrijven in Nederland blijven innoveren. Deze regeling zorgt ervoor dat de loonkosten en andere kosten en uitgaven die gerelateerd zijn aan R&D-projecten worden verlaagd. Er zijn twee type projecten die in aanmerking komen voor de WBSO:
 • De ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen van) fysieke producten, fysieke productieprocessen of programmatuur
 • Technisch-wetenschappelijk onderzoek
Zowel BV’s als zelfstandigen kunnen WBSO aanvragen. De WBSO brengt een voordeel van 32% mee over de eerste €350.000 aan kosten die voor R&D worden gemaakt. Voor de kosten die over de €350.000 euro gaan, kan er gerekend worden op een voordeel van 16%. Is uw bedrijf jonger dan 5 jaar? Dan is het voordeel in de eerste schijf zelfs 40%!

Het voordeel dat wordt behaald met een toegekende WBSO wordt verrekend in de aangifte van loonheffing. Als zelfstandigen WBSO-voordeel krijgen wordt dit verrekend met de inkomstenbelasting. 

Voorwaarden WBSO 

 • Er wordt een product of proces ontwikkeld of er wordt technisch wetenschappelijk onderzoek gedaan. 
 • De R&D-activiteiten zijn technisch nieuw voor de aanvrager. 
 • Alleen personeel op de eigen loonlijst komt in aanmerking voor deze fiscale voordeelregeling. 
 • Alleen activiteiten die in de toekomst liggen, kunnen worden opgegeven. 

Voor de WBSO hebben wij een slagingspercentage van 95%. Wij werken op een no cure no pay basis. Wij zijn van toegevoegde waarde voor uw bedrijf. 

Mocht u hier vragen over hebben, kunt u natuurlijk altijd contact opnemen. We staan u graag te woord om de mogelijkheden te bespreken.

Om u van de juiste dienstverlening te kunnen voorzien hebben wij ervoor gekozen om twee soorten dienstverlening aan te bieden wanneer men de WBSO aanvraagt. We hebben onderscheid gemaakt in enerzijds de WBSO fabriek en anderzijds de WBSO voor bedrijven.
Klik op één van de buttons voor meer informatie.

De WBSO fabriek is gericht op het bedienen van zelfstandigen en start-up bv’s. Onder start-ups verstaan we bedrijven die niet langer van 5 jaar actief zijn.

De WBSO voor bedrijven is gericht op het bedienen van bedrijven met een de rechtsvorm BV of NV.

Innovatiebox

De Innovatiebox is een fiscale regeling die voortborduurt op de WBSO-regeling. De WBSO geeft fiscale voordelen op de R&D-activiteiten die verricht worden door werknemers, de Innovatiebox geeft fiscale voordelen op de winsten verkregen uit deze innovaties. De Innovatiebox zorgt ervoor dat je maar 7% belasting betaalt over de winst in plaats van het normale percentage. Hoeveel omzet of winst er toegerekend wordt aan de Innovatiebox wordt vastgesteld in overleg met de belastingdienst.

 • Wanneer kom je in aanmerking voor de Innovatiebox?


Zoals hierboven vermeld, is de Innovatiebox een fiscale regeling die voortborduurt op de WBSO. Één van de voorwaarden die de Innovatiebox heeft, is dan ook dat er een WBSO-beschikking afgegeven moet zijn op het product, proces of programmatuur in kwestie.  Als er geen WBSO-beschikking afgegeven is, is een octrooi ook voldoende om de Innovatiebox aan te vragen. Buiten één van de twee hierboven genoemde ‘stempels’ die aangeven dat iets innovatief is, moet er winst zijn die toegekend kan worden aan de innovatie in kwestie.

Bent u benieuwd of uw bedrijf in aanmerking komt voor de Innovatiebox, of heeft u hier vragen over, kun je natuurlijk altijd contact opnemen. We staan altijd klaar om samen met u de mogelijkheden te bespreken.

Subsidies

DHI 

Dit is een subsidieregeling voor MKB-ondernemingen met Demonstratieprojecten, Haalbaarheids- en Investeringsvoorbereidingsstudies, vandaar de naam; DHI. Deze subsidie kan worden aangevraagd wanneer men één van de bovengenoemde projecten in het buitenland wil gaan uitvoeren. Kortom, deze subsidie helpt Nederlandse MKB-ers om hun internationale ambities waar te maken. Het aanvragen van deze subsidie heeft een aantal voorwaarden waar u als aanvrager aan moet voldoen. Deze luiden: 

 • De aanvrager is een MKB-onderneming. 
 • De aanvrager is een bedrijf met minimaal drie medewerkers (inclusief directie). Een minimale grootte voor bedrijven in het samenwerkingsverband is er niet. 
 • De aanvrager dient over de voorgaande drie kalenderjaren gemiddeld minimaal €100.000 euro omzet per jaar gerealiseerd te hebben. 
 • Een niet-MKB-onderneming mag als overige subsidieontvanger deelnemen bij haalbaarheidsstudies indien deze samenwerking noodzakelijk is. 
 • De minimale omvang van de projectkosten zijn 50.000 euro. 
 • Het exportpotentieel moet groter zijn dan 10x het gevraagde subsidiebedrag. Hier is een uitzondering voor gemaakt voor investeringsprojecten in ontwikkelingslanden( zie DGGF-landen). 

Bent u benieuwd of uw bedrijf in aanmerking komt voor de DHI-subsidie, lees dan de korte uitleg hieronder over de soorten projecten waar deze regeling voor is bedoeld. Mocht u hier vragen over hebben, kunt u natuurlijk altijd contact opnemen.

Demonstratieprojecten: 

Een demonstratieproject is het demonstreren van Nederlandse technologie in een land in een reële praktijksituatie.  Op deze manier probeert u de technologie bekender te maken in het door uw bedrijf gekozen land, om zo de export te vergroten. Hierbij mag er geen sprake zijn van verkoopactiviteiten, marktonderzoek of productontwikkeling. 

Haalbaarheidsstudies: 

Hiervan is het doel om buitenlandse klanten over de streep te trekken om te investeren in uw Nederlandse technologie. De uitkomst van deze studie zal in de vorm van een business-/projectplan zijn. Hierbij mag er geen sprake zijn van verkoopactiviteiten, marktonderzoek of productontwikkeling.   

Investeringsvoorbereidingsstudies: 

Deze studie heeft als doel het vaststellen of het haalbaar is om te investeren in een buitenlandse onderneming. Hierbij wordt gekeken of het zowel technisch als financieel haalbaar is. De uitkomst van deze studie is een gedetailleerd businessplan, waarmee de investeerder financiering voor zijn investering kan proberen te verkrijgen. 

Omvang van de DHI subsidie: 

De subsidie die kan worden ontvangen voor een DHI-project bedraagt 50% van de projectkosten. Hier zit echter wel een maximum aan van €200.000 euro voor demonstratieprojecten en €100.000 euro voor haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies. De omvang van de subsidie varieert dus tussen de 25.000 en €100.000 euro, afhankelijk van de projectgrootte en het projecttype. 

MIT

Volledig uitgeschreven is dit de MKB-Innovatiestimulering regio en Topsectoren. Zoals de naam al doet vermoeden, stimuleert deze regeling MKB-ers om te innoveren binnen de topsectoren. Door middel van deze subsidie kunnen MKB-ers financiering krijgen voor innovatieve projecten. Om in aanmerking te kunnen komen voor deze regeling moet uw bedrijf bij één van de negen topsectoren in Nederland horen, aangezien deze regeling speciaal voor deze doelgroepen bedoeld is. Deze topsectoren zijn:

 • High tech systemen en materialen
 • Creatieve industrie
 • Life Sciences & Health
 • Energie
 • Water & Maritiem
 • Chemie
 • Agri & Food
 • Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
 • Logistiek

De MIT-regeling bevat verschillende manieren om financiering te verkrijgen voor uw innovatieve projecten. Deze zijn onder andere MIT-haalbaarheidsproject en de MIT-R&D-samenwerkingsprojecten. Deze twee regelingen worden hieronder kort uitgelegd:

MIT-haalbaarheidsproject:

Het doel van dit project is het vast stellen wat de haalbaarheid van een innovatief project is. Denk hierbij aan het in kaart brengen van verschillende risico’s (zowel technisch als economisch).

De RVO beoordeelt de aanvragen op basis van het first come, first serve principe. Dit resulteert er vaak in dat het plafond van het totale budget van de regeling in de eerste dag behaald wordt. Daarom is het van belang dat uw aanvraag vroeg in het proces ingediend kan worden om zo meer kans te maken op een positief resultaat. Voor MIT-haalbaarheidsprojecten is de subsidie 40% van de kosten met een plafond van 20.000 euro.

MIT-R&D-Samenwerkingsproject:

Deze regeling stimuleert het samenwerken tussen verschillende MKB-ers om zo gezamenlijk nieuwe innovaties te bewerkstelligen. Zo’n project bestaat uit een industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling. De partners binnen deze samenwerking dragen samen de risico’s van het project. Deze regeling is gebaseerd op de regio, waardoor het van belang is dat meer dan 50% van de kosten, die gemaakt worden voor het project, moeten worden gerealiseerd in de regio van de aanvrager. Deze subsidie beslaat 35% van de kosten, waar een plafond is van een totale subsidie van €200.000 euro per project. Iedere deelnemer van het project kan maximaal €100.000 euro subsidie ontvangen via deze regeling.

Horizon Europe

Horizon Europe is het negende kaderprogramma voor onderzoek en innovatie binnen Europa. Dit programma is opgezet om onderzoek en innovatie in de Europese Unie te stimuleren en op deze manier wereldwijde uitdagingen aan te pakken en bij te dragen aan duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). Horizon Europe zal voortborduren op het Horizon 2020 programma dat tot 2020 loopt. Vanaf 2020 zal Horizon Europe van start gaan. Later zal er meer informatie worden gegeven over deze regeling.

SDE++

De SDE++ subsidieregeling, volledig uitgeschreven de Stimulering Duurzame Energieproductie, heeft als doel de productie van duurzame energie te stimuleren. Deze subsidie is aan te vragen door zowel profit als non-profit bedrijven. Tot eind 2019 was er spraken van de SDE+, maar vanaf begin 2020 is er een nieuwe vergelijkbare regeling ontstaan. De SDE++ is van kracht gegaan in 2020. Deze zal zich net als de SDE+ richten op duurzame energie, maar door een verbreding zal deze zich ook richten op CO2-reductie. Wanneer er meer duidelijkheid is over de invulling van de SDE++ zullen we dit communiceren op deze pagina.

De volgende categorieën komen in aanmerking voor de SDE++ subsidie:

 • Water
 • Wind
 • Wind op zee
 • Zon
 • Biomassa
 • Geothermie

 

CEF Transport

De Europese economie is sterk afhankelijk van de infrastructuur tussen de landen in Europa. Goede verbindingen binnen Europa zijn een voorwaarde voor een groeiende en welvarende economie. De CEF Transport is gericht op projecten die duurzaam, geïntegreerd en efficiënt vervoer binnen Europa realiseren. De volgende onderwerpen komen in aanmerking voor de CEF Transport subsidie:

 • Oplossen van ontbrekende schakels in het netwerk;
 • Wegnemen van bestaande infrastructurele knelpunten;
 • Beter op elkaar laten aansluiten van de spoorwegnetten en transportdiensten van de lidstaten;
 • Verbeteren van grensoverschrijdende infrastructuur;
 • Verduurzamen en efficiënter maken van transportsystemen;
 • Overschakelen op innovatieve energie-efficiënte transporttechnologieën met een lage koolstofuitstoot.

Deze subsidie is toepasbaar op twee soorten projecten:

 1. Studies of studieprojecten: Dit zijn studies die voorbereidend zijn op uitvoeringsprojecten van grote schaal. De subsidie voor dit soort projecten is over het algemeen 50% van de projectkosten.
 2. Uitvoeringsprojecten: Deze projecten ontvangen 10% tot 50% subsidie van de projectkosten.

Het totale budget van 24 miljard euro wordt verdeeld over de periode 2014 tot 2020 door middel van verschillende calls. De huidige call staat open van 16 oktober 2019 tot en met 26 februari 2020.

 

DEI+

De DEI+regeling, volledig uitgeschreven de Demonstratie Energie-Innovatie regeling, stimuleert projecten die zorgen voor CO2-verlaging, energiebesparing en meer groene energie. Om het doel van het Klimaatakkoord te kunnen halen moet Nederland flink investeren in duurzaamheid. Hiervoor is de DEI+ opgezet. De DEI+ kunt u aanvragen als u investeringen doet in innovatieve energiebesparende technieken. De kosten voor het demonstreren, de kosten van industrieel onderzoek en de kosten voor de experimentele ontwikkeling kunnen worden opgevoerd bij deze regeling. De verschillende thema’s die onder deze subsidie vallen zijn:

 • Energie-innovatie
 • CO2-reductie industrie
 • Flexibilisering elektriciteitssysteem (waaronder waterstof)
 • Innovaties aardgasloze woningen, wijken en gebouwen
 • Ruimtelijke inpassing van grootschalige duurzame energieopwekking
 • Circulaire economie

Er is geen vast percentage dat u aan subsidie kunt ontvangen per project, maar de ervaring leert dat het subsidiepercentage tussen de 25% en 30% ligt. Deze subsidie is gebonden aan een ondergrens en een plafond, de minimale bijdrage aan een project is €125.000 euro en de maximale bijdrage is 6 miljoen euro.

ISDE

De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) geeft zowel particulieren als ondernemers een tegemoetkoming bij de aankoop van duurzame energiebronnen. De onderliggende gedachte is dat de Nederlandse overheid wil dat particulieren en bedrijven minder gas gebruiken en sneller kiezen voor duurzame energiebronnen. Het is dus vooral gericht op het terugdringen van de CO2-uitstoot en energiebesparing.

Onder de duurzame energiebronnen worden de volgende apparaten verstaan:

 • Biomassaketel
 • Pelletkachel
 • Warmtepomp
 • Zonneboiler

De ISDE in 2019 heeft een subsidiebudget van 160 miljoen euro. Van 1 januari 2019 tot oktober is er voor 123 miljoen euro aan subsidie aangevraagd, wat dus betekent dat er nog 37 miljoen euro over is voor de resterende maanden. Het budget dat vrijgesteld wordt voor 2020 is nog onbekend, wanneer hier meer over bekend is, wordt het op deze pagina gecommuniceerd.

EIA

De Energie-investeringsaftrek (EIA) zorgt ervoor dat bedrijven fiscaal voordeel kunnen behalen wanneer er wordt geïnvesteerd in energiezuinige technieken en duurzame energie. Om in aanmerking te kunnen komen voor deze fiscale regeling moet de investering forse energiebesparing opleveren. De Rijksdienst voor ondernemend Nederland heeft een ‘energielijst’ waarop investeringen staan waarop de EIA toepasbaar is. Deze investeringen hebben een specifieke code, als uw investering op deze lijst staat voldoet deze automatisch aan de besparingsnorm en zou deze in aanmerking moeten komen voor de EIA. Als uw investering niet op de Energielijst, staat wil dat niet zeggen dat deze per definitie niet in aanmerking komt voor de EIA. Als dit het geval is, moet u kunnen aantonen dat de investering aan de besparingsnorm voldoet en de investering melden onder een generieke code om toch in aanmerking te kunnen komen.

De EIA zorgt ervoor dat u 45% van de investeringskosten mag aftrekken van de fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving. De totale besparing voor BV’s ligt rond de 11% van de investeringskosten. Wanneer een eenmanszaak of VOF de EIA aanvraagt, mogen zij de EIA verrekenen met de inkomstenbelasting. Dit levert dan gemiddeld zo’n 22% voordeel op.

MIA en Vamil

Wanneer u als Nederlandse ondernemer wil investeren in het gebruik van milieuvriendelijke technieken wordt dit gestimuleerd vanuit de overheid. Zo hebben ze de MIA en de Vamil opgezet.

 • De MIA (Milieu investeringsaftrek) is een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het bedrag van de investering afhankelijk van het type investering. Deze aftrek komt bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek.
 • De Vamil (Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen) zorgt ervoor dat u 75% van de investeringskosten kan afschrijven op een tijdstip dat u zelf kan bepalen, wat dus liquiditeit- en rentevoordeel oplevert.

De investering moet op de Milieulijst staan om in aanmerking te kunnen komen voor één van deze regelingen. In deze Milieulijst staan o.a. elektrische voertuigen. De investeringskosten, om in aanmerking te komen voor deze regelingen, moeten minimaal €2.500 euro bedragen. De MIA en de Vamil kunnen gedurende het hele jaar aangevraagd worden.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op via de mail. Of bel ons op 085-8772089!