Deze topsector neemt het voortouw in de overgang naar een duurzaam energiesysteem wat tegelijkertijd betaalbaar en betrouwbaar is. Deze topsector zet zich in om het energiesysteem van de toekomst te creëren. Initiatieven die ervoor zorgen dat de overgang naar duurzame energie versneld wordt worden gestimuleerd om twee redenen: het maatschappelijk belang van het gebruik van duurzame energie speelt een grote rol en een sterke internationale concurrentiepositie is van economisch belang voor Nederland. Omdat de belangen in deze sector zo groot zijn, wordt er veel geïnvesteerd in stimulering van innovatieve initiatieven. Eén van de doelen van deze topsector is een CO2-reductie van 80-95% ten opzichte van 1990.

In deze topsector kan er gebruik gemaakt worden van de volgende regelingen:

  • MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)
  • Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)
  • Innovatiebox 
  • PPS-Projecten (Jaarlijks)
  • Horizon 2020
  • LIFE (gaat in april 2020 weer open)
  • Milieu-investeringsaftrek (MIA)
  • Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)
  • Hernieuwbare Energie
Voor meer informatie over de verschillende regelingen klik hier.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op via de mail. Of bel ons op 085-8772089!