WBSO-regeling

Innovatiebox

EIA

MIA en Vamil

WBSO regeling

De WBSO, volledig uitgeschreven de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk, is een fiscale regeling die ervoor moet zorgen dat innovatieve bedrijven in Nederland blijven innoveren. Deze regeling zorgt ervoor dat de loonkosten en andere kosten en uitgaven die gerelateerd zijn aan R&D-projecten worden verlaagd.

Er zijn twee type projecten die in aanmerking komen voor de WBSO:

  • De ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen van) fysieke producten, fysieke productieprocessen of programmatuur
  • Technisch-wetenschappelijk onderzoek
 

Zowel BV’s als zelfstandigen kunnen WBSO aanvragen. De WBSO brengt een voordeel van 32% mee over de eerste €350.000 aan kosten die voor R&D worden gemaakt. Voor de kosten die over de €350.000 euro gaan, kan er gerekend worden op een voordeel van 16%.

Is uw bedrijf jonger dan 5 jaar? Dan is het voordeel in de eerste schijf zelfs 40%!

Het voordeel dat wordt behaald met een toegekende WBSO wordt verrekend in de aangifte van loonheffing. Als zelfstandigen WBSO-voordeel krijgen wordt dit verrekend met de inkomstenbelasting.

Voorwaarden WBSO
  • Er wordt een product of proces ontwikkeld of er wordt technisch wetenschappelijk onderzoek gedaan. 
  • De R&D-activiteiten zijn technisch nieuw voor de aanvrager. 
  • Alleen personeel op de eigen loonlijst komt in aanmerking voor deze fiscale voordeelregeling. 
  • Alleen activiteiten die in de toekomst liggen, kunnen worden opgegeven. 

Voor de WBSO hebben wij een slagingspercentage van 95%. Wij werken op een no cure no pay basis. Wij zijn van toegevoegde waarde voor uw bedrijf. 

Mochten hier vragen over zijn, kan er natuurlijk altijd contact opgenomen worden. We staan klaar om de mogelijkheden te bespreken.

Om de juiste dienstverlening aan te kunnen bieden hebben wij twee soorten dienstverlening voor wanneer men de WBSO aanvraagt. We hebben onderscheid gemaakt in enerzijds de WBSO fabriek en anderzijds de WBSO voor bedrijven.

Klik op één van de buttons voor meer informatie.

De WBSO fabriek is gericht op het bedienen van zelfstandigen en start-up bv’s. Onder start-ups verstaan we bedrijven die niet langer van 5 jaar actief zijn.

De WBSO voor bedrijven is gericht op het bedienen van bedrijven met een de rechtsvorm BV of NV.

Innovatiebox

De Innovatiebox is een fiscale regeling die voortborduurt op de WBSO-regeling. De WBSO geeft fiscale voordelen op de R&D-activiteiten die verricht worden door werknemers, de Innovatiebox geeft fiscale voordelen op de winsten verkregen uit deze innovaties. De Innovatiebox zorgt ervoor dat je maar 9% belasting betaalt over de winst in plaats van het normale percentage. Hoeveel omzet of winst er toegerekend wordt aan de Innovatiebox wordt vastgesteld in overleg met de belastingdienst.

  • Wanneer komt een onderneming in aanmerking voor de Innovatiebox?

Zoals hierboven vermeld, is de Innovatiebox een fiscale regeling die voortborduurt op de WBSO. Één van de voorwaarden die de Innovatiebox heeft, is dan ook dat er een WBSO-beschikking afgegeven moet zijn op het product, proces of programmatuur in kwestie.  Als er geen WBSO-beschikking afgegeven is, is een octrooi ook voldoende om de Innovatiebox aan te vragen. Buiten één van de twee hierboven genoemde ‘stempels’ die aangeven dat iets innovatief is, moet er winst zijn die toegekend kan worden aan de innovatie in kwestie.

Benieuwd of je bedrijf in aanmerking komt voor de Innovatiebox, of zijn er nog vragen over? Neem vooral even contact op. We staan altijd klaar om de mogelijkheden te bespreken.

EIA

De Energie-investeringsaftrek (EIA) zorgt ervoor dat bedrijven fiscaal voordeel kunnen behalen wanneer er wordt geïnvesteerd in energiezuinige technieken en duurzame energie. Om in aanmerking te kunnen komen voor deze fiscale regeling moet de investering forse energiebesparing opleveren. De Rijksdienst voor ondernemend Nederland heeft een ‘energielijst’ waarop investeringen staan waarop de EIA toepasbaar is. Deze investeringen hebben een specifieke code, als uw investering op deze lijst staat voldoet deze automatisch aan de besparingsnorm en zou deze in aanmerking moeten komen voor de EIA. Als de investering niet op de Energielijst staat wil dat niet zeggen dat deze per definitie niet in aanmerking komt voor de EIA. Als er aangetoond kan worden dat de investering aan de besparingsnorm voldoet en wordt vermeld onder een generieke code kan deze toch in aanmerking komen voor de EIA.

De EIA zorgt ervoor dat  45.5% van de investeringskosten afgetrokken mag worden van de fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving. De totale besparing voor BV’s ligt rond de 11% van de investeringskosten. Wanneer een eenmanszaak of VOF de EIA aanvraagt, mogen zij de EIA verrekenen met de inkomstenbelasting. Dit levert dan gemiddeld zo’n 22% voordeel op. Het budget voor de EIA is in 2022 149 miljoen.

MIA en Vamil

Wanneer een Nederlandse ondernemer wil investeren in het gebruik van milieuvriendelijke technieken wordt dit gestimuleerd vanuit de overheid. Zo hebben ze de MIA en de Vamil opgezet.

  • De MIA (Milieu investeringsaftrek) is een investeringsaftrek die kan oplopen tot 45% van het bedrag van de investering afhankelijk van het type investering. Deze aftrek komt bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek.
  • De Vamil (Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen) zorgt ervoor dat 75% van de investeringskosten kan worden afgeschreven op een zelf te bepalen tijdstip, wat dus liquiditeit- en rentevoordeel oplevert.
Zo kan u door middel van de MIA/Vamil een belastingvoordeel opdoen van netto ruim 14% van het investeringsbedrag. 

De investering moet op de Milieulijst staan om in aanmerking te kunnen komen voor één van deze regelingen. In deze Milieulijst staan o.a. elektrische voertuigen. Om in aanmerking te komen voor deze regelingen, moeten  de investeringskosten minimaal €2.500 euro bedragen. De MIA en de Vamil kunnen gedurende het hele jaar aangevraagd worden. Het budget voor MIA bedraagt €144 miljoen en voor Vamil €25 miljoen in 2022. 

Contactformulier