MIT

Stimuleringsfonds

MIT

MIT

Stimuleringsfonds

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is een Nederlands rijkcultuurfonds voor architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alles daartussen. Hier worden vernieuwende projecten, activiteiten van ontwerpers, culturele instellingen, makers en onderzoekers in de creatieve industrie gefinancierd. 

Het fonds is opgericht om de creatieve sector te verrijken en versterken. Zo wordt ernaar gestreefd om het unieke talent van makers en ontwerpers te verbinden aan sectoren van het culturele domein en daarbuiten. Ook wordt de wisselwerking tussen het culturele, maatschappelijke en economische domein gestimuleerd door in te spelen op actuele vraagstukken. Jaarlijks wordt er door het Stimuleringsfonds geïnvesteerd in opdrachten van verschillende ministeries. Zo worden er met 20 miljoen euro honderden projecten en activiteiten ondersteund in en buiten Nederland. 

Door de investering van het Stimuleringsfonds, krijgen ontwerpers, makers en culturele instellingen de ruimte om te maken, onderzoeken en experimenteren. Een samenwerking tussen verschillende domeinen en disciplines komt dan steeds vaker tot stand en worden verrassende en vernieuwende verbindingen gelegd. 

Stimuleringsfonds heeft regelingen gericht op vier vakgebieden: 

  • vormgeving
  • architectuur
  • digitale cultuur
  • cross-overs 

Verder zijn deze regelingen aan te vragen door drie verschillende partijen, welke kunnen reageren op een specifieke regeling of een open oproep kunnen plaatsen:

  • startende ontwerper/maker
  • ervaren ontwerper/maker
  • culturele instelling

Gemiddeld wordt er zo per persoon/instelling zo’n €25.000 opgehaald. 

Contactformulier