Nederland heeft te maken met een uitgebreid subsidielandschap; de Europese Unie, mini-steries, provincies, gemeentes, instellingen en stichtingen bieden allerlei regelingen aan voor diverse activiteiten. Kortom, er zijn duizenden regelingen beschikbaar voor in Nederland gevestigde ondernemers. Deze regelingen bieden kansen voor ondernemingen om bijvoorbeeld te investeren, projecten te financieren, innovatieve activiteiten te starten, zich professioneel te ontwikkelen, kennis uit te breiden en of over te dragen (training, coaching & scholing).

Er zijn soms wel tientallen regelingen toepasbaar op elk bedrijf, zonder dat u zich dit wellicht beseft. addvisor heeft de kennis en middelen om exact te bepalen welke regelingen van toepassing zijn. Het vinden van financiële middelen en het aanvraagproces is vaak lastig en een tijdrovend. addvisor funding & finance neemt dit werk graag uit handen. Hiertoe hebben wij de Funding Factory opgericht. Onderdeel van de Funding Factory is onze “Funding Journey®”, welke reis wij met onze klanten gaan maken. Het doel van de “Funding Journey®” is het zo gedetailleerd mogelijk in kaart brengen van alle “funding” bronnen voor uw bedrijf en u adviseren en helpen bij het invullen van de financieringsbehoefte van uw onderneming.

Het eindresultaat van elke detailed scan is dus een rapport met daarin alle regelingen die  van toepassing zijn binnen de uitgevoerde scantype. Daarbij wordt de toepasbaarheid geschat op basis van de succesrates (veelal gebaseerd op beschikbare funding en historisch aantal ingediende aanvragen) en wordt er een planning gemaakt met daarin een voorstel van de volgorde van uitvoering. De regelingen hebben over het algemeen een deadline waardoor een strakke planning van groot belang is. De Funding Factory begeleidt u graag bij en tijdens dit proces.

OPZET

In fase 1 inventarisatiefase: voorhanden zijnde informatie, eisen en wensen t.a.v. de financiering;

In fase 2 onderzoeksfase: naar de best passende financieringsinstrumenten resulterend in een concreet financieringsadvies; 

In fase 3 voorbereidingsfase: opzetten, schrijven en of redigeren en voorbereiden van alle noodzakelijke documenten;

In fase 4 realisatiefase: doen van en begeleiden bij de betreffende aanvragen/ kredietverstrekkers. Fase waarin we ondersteuning bieden bij het daadwerkelijk aanvragen van de financiering. Dit kan in de vorm van een subsidie zijn, maar ook een lening- of investeringsaanvraag.

Contactformulier