De topsector Hightech Systemen & Materialen omvat verschillende maak-industrieën die nauw met elkaar verbonden zijn. Deze topsector is onder te verdelen in 5 verschillende thema’s met elk hun eigen maatschappelijke en economische uitdagingen.

 • Klimaat: de opwarming van de aarde is op het moment een van de grootste uitdagingen in de wereld. Kleine veranderingen in temperatuur kunnen grote gevolgen met zich meebrengen. Om de opwarming van de aarde tegen te gaan zal er minder fossiele brandstof gebruikt moeten worden en naar nieuwe innovatieve oplossingen gezocht moeten worden.
 • Duurzaamheid: een van de grootste drijfveren voor innovatie is het creëren van duurzaamheid in verschillende industrieën. De ideale situatie zou een 100% circulaire economie zijn, waarin geen afval geproduceerd wordt, alle materialen herbruikbaar zijn en alle producten van hoge kwaliteit zijn. Om op de lange termijn succesvol te kunnen zijn moeten er grote stappen gemaakt worden in het duurzaam produceren en moet er dus toegewerkt worden naar een circulaire economie.
 • Gezondheid: om de gezondheidszorg betaalbaar te houden en tegelijkertijd de kwaliteit hoog te houden moet er een grote verandering plaatsvinden. De nadruk moet gelegd worden op het voorkomen van ziektes, er moet meer mogelijkheid ontstaan om zelf diagnoses te stellen en thuissituaties moeten de zorg ondersteunen. Dit vraagt voor grote innovaties zowel binnen als buiten het ziekenhuis.
 • Beveiliging: veiligheid is een voorwaarde voor het hebben van een welvarende maatschappij. Tegenwoordig wordt de lijn tussen fysieke en digitale projecten steeds dunner, wat er voor zorgt dat de infrastructuur en de maatschappij anders ingedeeld worden. Het wordt steeds meer de werkelijkheid dat alles met elkaar verbonden is te alle tijden. Deze netwerken kunnen heel waardevol zijn, maar ze zijn daardoor ook kwetsbaar. Nieuwe innovatieve technologieën moeten ervoor zorgen dat de veiligheid van deze netwerken gegarandeerd wordt. 
 • Mobiliteit: er zijn veel uiteenlopende opgaven wat betreft mobiliteit. Denk hierbij aan: luchtvervuiling, opwarming van de aarde, veiligheid op de weg en toegankelijk vervoer. Daarom moet geïnvesteerd worden in het gebruik van duurzame brandstoffen, nieuwe manieren van vervoer en groene mobiliteit. 

De Hightech Systemen en Materialen sector bestaat uit een aantal verschillende technologische gebieden:

 • Advanced Instrumentation
 • Aeronautics
 • Automotive
 • Electronics
 • Embedded Systems
 • Healthcare
 • High Tech Materials
 • Lighting
 • Nanotechnology
 • Photonics
 • Printing
 • Security
 • Semiconductor equipment
 • Smart Industry
 • Space 

De topsector Hightech Systemen & Materialen is van essentieel belang bij het aanpakken van de huidige maatschappelijke en economische uitdagingen. Ieder ‘probleem’ vraagt een innovatieve aanpak en mede hierom stimuleert de Nederlandse overheid de samenwerking met kennisinstellingen en word innoveren gesubsidieerd.

In deze topsector kan er gebruik gemaakt worden van de volgende regelingen:

 • MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)
 • Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)
 • Innovatiebox 
 • PPS-Projecten (Jaarlijks)
 • Horizon 2020
 • LIFE (gaat in april 2020 weer open)
 • Milieu-investeringsaftrek (MIA)
 • Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)
 • Innovatiekrediet
 • Vroegfasefinanciering (VFF)
Voor meer informatie over de verschillende regelingen klik hier.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op via de mail. Of bel ons op 085-8772089!