De topsector Logistiek kan gezien worden als een ondersteunende topsector. Andere topsectoren hebben logistiek niet als een van hun kernactiviteiten, maar toch worden 8-18% van de kosten gemaakt voor logistiek. Dit is een grote kostenpost voor bedrijven waardoor het van belang is dat de logistiek goed ingedeeld wordt. Het is voor bedrijven belangrijk dat producten op tijd en in goede conditie geleverd worden aan de klant, wanneer dit niet gebeurt is het schadelijk voor hun positie op de markt. Een goede efficiënte logistiek kan dus gezien worden als een voorwaarde voor succesvolle bedrijfsvoering.  

Om de internationale concurrentiepositie van Nederland te versterken wordt er door Nederland geïnvesteerd in de Logistiek sector en zijn er een aantal doelen vastgesteld. Nederland ambieert om zich in 2020 zich in de internationale top te bevinden op de gebieden van; afwikkeling van goederenstromen, ketenregisseur van (inter)nationale activiteiten en als land met een aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor een verladend en logistiek bedrijfsleven.

In deze topsector kan er gebruik gemaakt worden van de volgende regelingen:

  • MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)
  • Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)
  • Innovatiebox 
  • PPS-Projecten (Jaarlijks)
  • Horizon 2020
  • LIFE (gaat in april 2020 weer open)
  • Milieu-investeringsaftrek (MIA)
  • Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)
  • Innovatiekrediet
  • Vroegfasefinanciering (VFF)
Voor meer informatie over de verschillende regelingen klik hier.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op via de mail. Of bel ons op 085-8772089!