Addvisor is een company accelerator en helpt technisch innovatieve en creatieve bedrijven uit de top 10 sectoren naar excellent ondernemerschap.

Visie

Nederland is een kenniseconomie opgesplitst in 10 topsectoren. Nederland behoort tot de top 10 van meest innovatieve landen ter wereld. Om deze positie te behouden en verder te verbeteren vereist dit doorlopende innovatie van bedrijven om relevant en succesvol te blijven. addvisor is zich bewust van de grote rol die MKB-ers hebben in de huidige, succesvolle, kenniseconomie. addvisor heeft haar dienstverlening hier volledig op ingericht en zich ontwikkeld tot company accelerator. Van Start-up, naar scale-up tot grown-up! 

De ervaring  leert ons dat MKB-ers vaak focus verliezen op de kernactiviteiten door allerlei nevenactiviteiten. Hierdoor kan de groei van een onderneming stagneren of erger nog, er kan discontinuïteit ontstaan. Kerndisciplines zoals human capitalfunding & financelegaltax en commerce behoren niet altijd tot de kernactiviteiten van de onderneming. addvisor wil  ondernemers ontzorgen zodat zij zich volledig op hun kernactiviteiten kunnen focussen. Als men autoriteit kunt claimen op de kerndisciplines en men expertise en netwerk heeft binnen de 10 topsectoren dan kan men zeer verdienstelijke consultancydiensten gaan verlenen en een uniek consultancybedrijf laten ontstaan.  

addvisor is een company accelerator van en voor ondernemers. Zo wilt addvisor ondernemers en bedrijven met een uitgestippelde innovatiestrategie laten groeien door te inspireren, co-opereren en participeren met kennis, kunde, competenties, tijd, positieve energie en financiële middelen.

Missie

Onze missie is de beste Nederlandse technisch innovatieve en/of creatieve ondernemers, ondernemende wetenschappers en/of kunstenaars te begeleiden op hun weg naar excellent ondernemerschap. Dit doen we met behulp van ondernemende, kennisdragende professionals en sectorspecialisten. Deze hebben autoriteit op de kerndisciplines of topsectorniveau. Ze zijn c.q. worden geselecteerd op kennis, competentie, ervaring en netwerk. Het delen van kennis, vaardigheden, competenties en netwerk zal ondernemingen doen accelereren. 

addvisor group wil uitgroeien tot een company accelerator voor technisch innovatieve en creatieve ondernemingen. addvisor group is een betrokken partner  en wil samen met de ondernemer een fundament leggen voor een succesvolle onderneming. De ondernemers kunnen blijven onderzoeken, experimenteren, ontwikkelen en produceren binnen hun eigen ‘field of expertise’, en addvisor ontzorgt hen. Zowel de sectorspecialisten als de professionals zijn zelfstandig ondernemers binnen addvisor group en echte professionals en weten dus hoe het is om een onderneming from scratch op te bouwen. 

addvisor | we practise what we preach! 

  1. Sector participaties. Generalisten/innovatiestrategen die in hun topsector in staat zijn om ondernemers op diverse terreinen van advies te voorzien.
  2. Professionele participaties. Professionals die in hun discipline in staat zijn om de ondernemer binnen die discipline van advies te voorzien.
  3. Cliëntparticipaties. Autoriteit addvisor group laten gelden door te participeren in ondernemingen van klanten.

Tien sectoren

Nederland staat op het gebied van handel en industrie aan de wereldtop. We verdienen veel van ons geld in het buitenland, maar onze toppositie is niet vanzelfsprekend. We zullen moeten blijven concurreren. Alleen dan is duurzame economische groei mogelijk.
Tegelijkertijd vragen maatschappelijke vraagstukken als vergrijzing en klimaatverandering om een andere aanpak. Die opgave vormt de kern voor de topsectorenaanpak waarin ondernemers, onderzoekers en overheden samen aan deze uitdagingen werken (gouden driehoek/triple helix). Er wordt samengewerkt om de beste producten en diensten te realiseren (innovatie), talenten aan te trekken (human capital) en de sectoren internationaal goed te positioneren.
Dat doen we door te investeren in de negen sectoren waarin we wereldwijd toonaangevend zijn: de topsectoren. Instrumenten die we inzetten zijn onder meer: investeringen, fiscale prikkels, garanties en het wegnemen van belemmeringen. Hier komt de expertise van addvisor om de hoek kijken. Het gaat om de volgende sectoren waarin wij actief zijn:

HTSM_RGB-3

Hightech Systemen
& Materialen

Creatieve-Industrie_RGB-3

Creatieve Industrie

LSHealth_RGB-3

Life Sciences &
Health

Energie_RGB-3

Energie


Water_RGB-3

Water & Maritiem

Agri-Food_RGB-3

Agri & Food


Tuinbouw_RGB-3

Tuinbouw &
Uitgangs­materialen

Logistiek_RGB-3

Logistiek


Addvisor

kenmerkt zich door

Betrokkenheid

Openheid

Flexibiliteit

Ondernemend

Passie

Start uw pad naar excellent ondernemerschap!

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op via de mail. Of bel ons op 085-8772089!