addvisor heeft in de loop der jaren een dusdanig netwerk opgebouwd dat het in staat is voor zijn klanten, waarvoor reguliere financiering niet of slechts gedeeltelijk tot de mogelijkheden behoort, informals en venture capitalists aan te trekken voor (co-)financiering (doorgaans risicodragend). Voor de gewenste financiering zal een afweging gemaakt worden om één partij te benaderen voor een eenmalige kapitaalinjectie of om één of meerdere partijen stapsgewijs financiering te laten verstrekken om in de financieringsbehoefte voor de lange termijn te voorzien. addvisor bemiddelt hierbij namens de klant met de financier(s), teneinde het gewenste resultaat voor de klant te behalen.

Contactformulier