We zoeken bedrijven actief in één van de topsectoren:

Slagingskans
0 %
Vaste adviseur
1
Jaar ervaring
0 +

Wat levert een WBSO-aanvraag op?

Voorbeeld 1 is op basis van 2.000 S&O uren op basis van een uurloon van € 29. Enerzijds op basis van een forfaitaire aanvraag anderzijds een Kosten/Uitgaven aanvraag van € 20.000.

*(2.000 x €29) + ((1.800 x € 10) + ((2.000-1.800) x € 4)) x 40% **((2.000 x € 29) + € 20.000) x 40%

Voorbeeld 2 is op basis van 3.600 S&O uren op basis van een uurloon van € 29. Enerzijds op basis van een forfaitaire aanvraag anderzijds een Kosten/Uitgaven aanvraag van € 100.000.

Een WBSO verklaring geeft recht op een vermindering van de af te dragen loonbelasting/ premie volksverzekeringen. Het S&O-bedrag is opgebouwd uit S&O-loonkosten en S&O-kosten en/of uitgaven. De RVO hanteert standaard een uurloon van € 29, dit bedrag geldt voor de 1e 2 jaren dat u gebruik maakt van de WBSO. De kosten en/of uitgaven kunnen middels een vast bedrag per uur (forfait) of op basis van de werkelijk te maken kosten en/of uitgaven worden ingediend. De forfaitaire vergoeding houdt in dat de RVO een vast bedrag van € 10 per S&O uur vergoed voor de eerste 1.800 S&O uren op jaarbasis. Voor elk uur dat in een jaar meer wordt aangevraagd dan 1.800 is de standaard vergoeding € 4. Wanneer u kiest voor het indienen van werkelijke kosten en/of uitgaven kunt u de kosten die u moet maken om uw S&O te kunnen verrichten en de uitgaven (uitgaven hebben altijd betrekking op de aanschaf van bedrijfsmiddelen) indienen. Op basis van de door u aangevraagde uren en eventuele kosten en/of uitgaven wordt per kalenderjaar bekeken of het voordeliger voor u is om te kiezen voor het forfait of voor kosten en/of uitgaven.

Het netto WBSO voordeel bedraagt:

  • 32% van het aan projecten toerekenbare S&O-bedrag tot € 350.000 (1e schijf)
  • 16% van het aan projecten toerekenbare S&O-bedrag boven € 350.000 (2e schijf)
  • 40% voor technostarters (onderneming minder dan 5 jaar ingeschreven KvK, en max. 3 jaar WBSO subsidie verkregen) voor de 1e schijf. Het percentage van de 2e schijf blijft 16%.

De hoogte van het uiteindelijke financiële voordeel is afhankelijk van het aantal door uw S&O werknemers daadwerkelijk gerealiseerde S&O uren incl. het forfait of de S&O kosten en uitgaven. Om een goed beeld te krijgen van het financiële voordeel dat u kunt behalen uit een WBSO-aanvraag vindt u op deze pagina een aantal rekenvoorbeelden.

Wat kost een WBSO-aanvraag voor mij?

De kosten voor de begeleiding bij de WBSO aanvraag door addvisor is afhankelijk van het bedrag dat wordt toegekend aan u na een positieve beschikking. Grote projecten kosten aanzienlijk meer werk dan kleine projecten, vandaar dat wij ervoor kiezen om een percentage van de beschikking vragen. Onze success-fee is dus afhankelijk van het genoten voordeel door u. Dit tarief is opgebouwd uit een staffel van 4 percentages:

Hier kan indien gewenst van geval tot geval van worden afgeweken.
We werken op een no-cure no-pay basis, waardoor u alleen ons alleen een vergoeding verschuldigd bent wanneer de WBSO aanvraag positief wordt beschikt door RVO.

Welke rol speelt addvisor hierin?

De WBSO is een fiscale regeling bedoeld voor technisch innovatieve bedrijven. Voor bedrijven die niet bekend zijn met de regeling kan het aanvragen hiervan nogal wat zorgen met zich meebrengen. Voor de meeste bedrijven is het aanvragen van WBSO geen dagelijkse activiteit waardoor het een lastig proces kan zijn. Dit kan er soms voor kan zorgen dat men er (veelal na één negatieve ervaring) geen gebruik meer maakt.
Addvisor is expert.

Door de jaren heen hebben we veel klanten, die actief zijn in uiteenlopende sectoren, geholpen met het aanvragen van de WBSO. Mede door deze jarenlange ervaring weten wij welke informatie er nodig is. We vergroten met onze know how de kans op een positieve uitkomst aanzienlijk. Ons slagingspercentage is bijna 100%!  
Addvisor staat garant voor succes.

Addvisor zorgt ervoor dat het hele proces van aanvraag tot beslissing vlekkeloos verloopt en dat u altijd op de hoogte bent van de voortgang. In gevallen waar de RVO aanvullende vragen stelt zullen we dit samen met u nauwkeurig uitwerken om te zorgen dat uw aanvraag positief wordt beschikt. Wanneer de RVO geen genoegen neemt met de extra informatie kan dit resulteren in een negatieve beschikking. Mocht dit het geval zijn kunnen wij, in overleg met u, een bezwaarschrift indienen om alsnog een positieve beschikking te bewerkstelligen.

De WBSO wordt door de RVO ook gecontroleerd. Het kan dan ook voorkomen dat de RVO een controlebezoek (audit) bij u komt uitvoeren. Wanneer u dat wenst zullen wij een pré-audit uitvoeren, waarbij we vooraf uw administratie controleren en er zo voor zorgen dat u goed voorbereid bent voor de audit. Wij kunnen eventueel ook bij de audit aanwezig, zijn zodat we u kunnen ondersteunen. Dit valt allemaal onder de contractuele afspraken.
Addvisor ontzorgt volledig.

Benieuwd of uw projecten hiervoor in aanmerking komen?

Neem contact met ons op via de mail. Of bel ons op 085-8772089!