We zoeken ondernemingen actief in één van de topsectoren:

Waarom de WBSO-fabriek®?

Het aanvragen van de WBSO, een fiscale stimuleringsregeling, wordt doorgaans als lastig ervaren. Het aanvraagtraject, de communicatie met de RVO, de fiscale toepassing en de administratieve verwerking kan nogal wat werk en zorg met zich meebrengen, als u niet goed geïnformeerd en geëquipeerd bent. Veel zelfstandigen en of start-ups zijn er niet eens mee bekend. Onbekend maakt soms ook echt onbemind.  Terwijl het een aanzienlijk financieel voordeel kan opleveren. Addvisor assisteert hier graag bij.
Addvisor is expert.

Het is natuurlijk zonde om geen gebruik te maken van een regeling waar u aanspraak op kunt maken omdat u niet precies weet of, en hoe het voor u kan werken. Wij hebben vanuit onze praktijkervaring gezien dat, juist voor zelfstandigen en start-ups, het aanvraagproces niet zo moeilijk of arbeidsintensief hoeft te zijn. Wij hebben hier een gestandaardiseerd proces voor ontwikkeld.
Addvisor is geautomatiseerd.

Met dit proces zorgen wij ervoor dat zelfstandigen en start-ups gemakkelijk zonder al te veel moeite de WBSO kunnen ontvangen en dus van het financiële voordeel kunnen genieten zonder de stress. Ondanks het gestandaardiseerde proces zorgen wij ervoor dat iedereen persoonlijke en op maat gemaakte begeleiding krijgt.
Addvisor ontzorgt volledig.

Dit gedigitaliseerde, geautomatiseerde online proces noemen wij de WBSO-fabriek®.

Digitaal
0 %
Slagingskans
0 %
Jaar ervaring
0 +
Fixed successfee
1

Wat levert een WBSO-aanvraag mij op?

De volgende 2 voorbeelden zijn van toepassing op start-up bv’s. Voorbeeld 2 is op basis van 2.000 S&O uren op basis van een uurloon van € 29. Enerzijds op basis van een forfaitaire aanvraag anderzijds een Kosten/Uitgaven aanvraag van € 20.000.

*(2.000 x €29) + ((1.800 x € 10) + ((2.000-1.800) x € 4)) x 40%
**((2.000 x € 29) + € 20.000) x 40%

Voorbeeld 3 is op basis van 3.600 S&O uren op basis van een uurloon van € 29. Enerzijds op basis van een forfaitaire aanvraag anderzijds een Kosten/Uitgaven aanvraag van € 100.000.

*(3.600 x €29) + ((1.800 x € 10) + ((3.600-1.800) x € 4)) x 40%
**((3.600 x € 29) + € 100.000) x 40

Het voordeel van de WBSO wordt als zelfstandige verrekend met uw inkomstenbelasting. Voor eenmanszaken fungeert de WBSO als een aftrekpost, waardoor u minder belasting betaald. Zo is de aftrek voor zelfstandigen in 2020 12.980,-. Voor starters jonger dan 5 jaar is er een extra aftrekpost van 6.494,-. Als zelfstandige starter heeft u dus een aftrekpost van 19.474,- euro. Voor een inschatting naar wat uw maximale financiële voordeel kan zijn kunt u contact met ons opnemen. 

Dit is niet het financiële voordeel wat u krijgt wanneer u een WBSO-beschikking krijgt, over dit bedrag van uw omzet hoeft u geen belasting te betalen. De hoogte van het financiële voordeel is dus afhankelijk van uw inkomen. Om een goed beeld te krijgen van het daadwerkelijke financiële voordeel dat u kan halen uit een WBSO-aanvraag hebben kunt u even naar voorbeeld 1 kijken.

Voor start-up bv’s is het voordeel dat u kunt halen uit een WBSO-beschikking anders opgebouwd dan voor zelfstandigen. Het voordeel dat start-ups kunnen krijgen is, net als bij ‘gewone’ bedrijven, gebaseerd op de kosten die gemaakt worden voor S&O activiteiten. Start-ups krijgen 40% van het aan projecten toerekenbare S&O-bedrag tot € 350.000 (1e schijf),  over de kosten boven de €350.000 krijgen starters 16% (2e schijf). De hoogte van het uiteindelijke financiële voordeel is afhankelijk van het aantal door uw S&O werknemers daadwerkelijk gerealiseerde S&O uren incl. het forfait of de S&O kosten en uitgaven. Om een goed beeld te krijgen van het financiële voordeel dat u kunt behalen uit een WBSO-aanvraag kunt u kijken naar voorbeeld 2 & 3

De WBSO als middel om te groeien

Veel ondernemers hebben de ambitie om hun bedrijf te laten groeien, maar om uiteenlopende redenen zal dit niet voor iedereen even makkelijk gaan. Eén van de belangrijkste redenen waarom groei niet wordt gerealiseerd kan gelegen zijn in het feit dat er onvoldoende financiële ruimte voor is. De WBSO brengt hier vaak uitkomst, door de aanzienlijke kostenbesparing die een WBSO-beschikking met zich meebrengt. Binnen onze klantenkring hebben we verschillende klanten die, mede door het gebruik van de WBSO, vanuit een eenmanszaak of vof zijn uitgegroeid naar een zeer succesvolle BV. Dit pad levert vaak ook nog heel veel andere fiscale en financiële voordelen op waar wij u graag over informeren tijdens een innovatiestrategiesessie.

Hoe gaat het digitale proces precies in zijn werk?

Het digitale geautomatiseerde wbso-fabrieksproces in detail:

 1. Binnen Microsoft Teams maken we een Team voor u aan waarin alle communicatie en documentdeling plaats zal vinden,
 2. Daar zetten wij alle documenten voor u klaar o.a. een leeg projectformulier met daarin uitleg over de wijze waarop een S&O project moet worden omschreven,
 3. U vult dit formulier in en stuurt ons in teams n bericht dat het klaar is om geredigeerd te worden,
 4. Uw adviseur zal het formulier redigeren, van feedback voorzien en terugkoppelen in MS teams,
 5. Wanneer er onduidelijkheden zijn of u behoefte heeft aan nadere toelichting kan dit via een chat of videocall binnen MS Teams,
 6. Zodra de projectomschrijving(en) goed zijn en de aanvraag kwalificeert, zal uw adviseur tot indiening overgaan, na verkregen akkoord van u,
 7. Vanaf het moment van indienen kunt u, indien ook het project van start is gegaan, met het schrijven van uw S&O-uren beginnen,
 8. Wij sturen u een document waarin u makkelijk de uren kunt bijhouden,
 9. Er kunnen aanvullende vragen komen die wij op eenzelfde wijze als hierboven beschreven zullen gaan afwikkelen,
 10. Indien de aanvraag of een gedeelte hiervan wordt afgewezen, zullen wij in goed overleg met u bezwaar aantekenen (dit valt geheel onder het no cure no pay traject),
 11. In geval van een positieve beschikking zullen wij de administratieve procedure in gang zetten en u hierbij geheel ontzorgen,
 12. U dient zelf zorg te dragen voor het bijhouden van de gerealiseerde S&O uren in ons urensheet en
 13. Een projectadministratie bij te houden waaruit de aard, omvang en voortgang goed is te volgen; wij assisteren u hierbij en verzorgen n zogenaamde “pre-audit” waarbij wij u nauwgezet informeren over wat er precies van u wordt verlangd.

Het aanvragen van WBSO wordt gedaan voor een bepaalde periode, loopt deze periode tot een einde dan zullen de stappen zich herhalen.

Wat kost een WBSO-aanvraag mij?

Benieuwd of uw projecten hiervoor in aanmerking komen?

Neem contact met ons op via de mail. Of bel ons op 085-8772089!